ĐĂNG KÝ

Học sử từ a -> z

Xuất bản 13-04-2020

THEO DÕI

BÀI 22 - SỬ 7: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI - XVIII)

11 lượt thi
20 phút
15 câu hỏi
Bình luận đề thi
Đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia Bình luận
BÌNH LUẬN