ĐĂNG KÝ

Học sử từ a -> z

Xuất bản 15-04-2020

THEO DÕI

BÀI 23 - SỬ 12 - PHẦN 1: KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 - 1975) (Có giải chi tiết)

12 lượt thi
15 phút
13 câu hỏi

Lời giải chi tiết: 0 VND

Đặt mua hoặc dùng Combo để xem Giải chi tiết

ĐẶT MUA
Bình luận đề thi
Đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia Bình luận
BÌNH LUẬN