ĐĂNG KÝ

Học sử từ a -> z

Xuất bản 16-04-2020

THEO DÕI

BÀI 29 - SỬ 9 - PHẦN 2: CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC (1969 - 1973)

5 lượt thi
20 phút
15 câu hỏi
Bình luận đề thi
Đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia Bình luận
BÌNH LUẬN