ĐĂNG KÝ

Học sử từ a -> z

Xuất bản 14-05-2021

THEO DÕI

CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC NƯỚC TƯ BẢN (MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN) SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1945 - 2000) (BÀI 8, 9, 10) - ĐỀ SỐ 1

29 lượt thi
40 phút
25 câu hỏi
Bình luận đề thi
Đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia Bình luận
BÌNH LUẬN